ماسک سه لایه سلفونی

ماسک ۳ لایه تولیدی میثاق صنعت

در بسته های سلفونی ۴ تایی (هر کارتن ۳۲۰ بسته ) و ۳ تایی (هر کارتن ۱۵۰۰ بسته ) بصورت جعبه های ۵۰ تایی (هر کارتن ۲۰۰۰ عدد ) بسته بندی و عرضه می گردد.

مزیت بسته های سلفونی جهت نگهداری مصرف کنندگان بصورت بهداشتی توصیه می شود. بسته های ۵۰ تایی جهت مراکز درمانی و بیمارستانها یا در مواردی که مصرف بالا دارند تولید و عرضه می گردد. لایه های آن از بهترین کیفیت به رنگ سفید برای مقابله با گرد و غبار در فضا و جلوگیری از انتقال ویروس داخل ریه ها کاملاًمناسب می باشد.